Procedury administracyjne

Harmonogram przyjmowania obywateli i przedstawicieli podmiotów administracji "Republikanów sanatorium "Ясельда" dla weteranów wojennych, pracy i osób niepełnosprawnych"

 

Боровкова Władysław Stepanovna
główny lekarz

1-sza,3-cia środa miesiąca od 08.00 do 13.00
gabinet 125
tel: 80165 38 81 98

Турбалова Swietłana Iwanowna
zastępca głównego lekarza pierwszej części

2-druga środa miesiąca (5-ta niedziela po magazynie) od 08.00 do 13.00
gabinet 130
tel: 80165 38 81 68

Стасевич Aleksander Łukaszenka
zastępca głównego w technice i ekonomicznej pracy

4-sza środa miesiąca od 08.00 do 13.00
gabinet 129
tel: 80165 38 83 77

Procedury administracyjne 1 kwartał 2018 roku

Боровкова Władysław Stepanovna
główny lekarz

22.02.2018 10.00-11.00 - Świadczenia wczasowo - klimatyczna weteranów wojny, pracy i niepełnosprawnym w przejaw troski państwa.
tel: 80165 38 81 98

Турбалова Swietłana Iwanowna
zastępca głównego lekarza pierwszej części

28.03.2018 11.00-12.00 - Лечебнореабилитационная i diagnostyczna baza sanatorium.
tel: 80165 38 83 68

Стасевич Aleksander Łukaszenka
zastępca głównego lekarza na technice i ekonomicznej pracy

23.01.2018 14.00-15.00 - Możliwości środowiska bez barier w warunkach sanatoryjnych.
tel: 80165 38 83 77