Ministerstwo pracy i opieki społecznej Republiki Białoruś
Instytucja państwowa "Republikański sanatorium "Ясельда" dla weteranów wojennych, pracy i osób niepełnosprawnych"

225737 obwód Brzeski, Piński powiat, itp. Почапово, ul. Sanatoryjna, 55A
Telefon/faks +375 165 38 83 82, e-mail: yaselda.sanatory@tut.by
Tryb pracy: całą dobę.
Tryb pracy administracji: poniedziałek – piątek 08.30-13.00, 13.20-16.50,
sobota 08.30-13.30, niedziela – nieczynne
godzinach pracy, w weekendy i święta funkcji głównego lekarza
wykonuje lekarz dyżurny, kub.109 tel:+375 165-38-83-06

Nadrzędna organizacja
Ministerstwo pracy i opieki społecznej Republiki Białoruś

220004 Mińsk pr-t Zwycięzców, 23 obudowa 2
Tryb pracy: 09.00-13.00, 14.00-18.00


Przyjmowanie obywateli, w tym przedsiębiorców indywidualnych, ich przedstawicieli, przedstawicieli osób prawnych

 

Stanowisko

Miejsce odbioru

Dni i godziny odbioru

Боровкова Władysław Stepanovna

główny lekarz*
Poseł Pińskiej powiatu
Rady deputowanych
w Почаповскому okręgu wyborczego
okręgu nr 4

gabinet nr 125

pierwsza i trzecia środa miesiąca
od 08.00 do 13.00

Турбалова Swietłana Iwanowna

zastępca głównego lekarza
w części medycznej

gabinet nr 130

druga środa miesiąca (piąta niedziela jeśli jest dostępny)
od 08.00 do 13.00

Стасевич Aleksander Łukaszenka

zastępca głównego lekarza
w technice i ekonomicznej pracy

gabinet nr 129

czwarta środa miesiąca
od 08.00 do 13.00

*Wstępna rejestracja na wizytę do ordynatora odbywa się w gabinecie nr 125 lub telefonicznie 8 0165 38 83 82

Pisemny wniosek lub zapytanie na imię głównego lekarza sanatorium, jego zastępców można zarejestrować w recepcji sanatorium w kub. 125 (1 piętro) od 08.00 do 16.50, przesłać za pośrednictwem poczty, a także poprzez umieszczenie sprawy w sekcji "elektroniczne nawrócenia".


"GORĄCA LINIA"

8 0165 38 83 82

Tryb pracy: poniedziałek-piątek, od 08.00 do 16.50

Zgodnie z częścią ii pkt 1.1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 23 lipca 2012 r. nr 667 "O niektórych zagadnieniach pracy z obywateli i osób prawnych" obywatele i osoby prawne zwracają się na "gorącą linię" organizacji ds. odniesienia консультационного charakteru


HARMONOGRAM przeprowadzenia "prostych linii telefonicznych" na 2020 rok

1 kwartał 2020 roku

Стасевич Aleksander Łukaszenka,

zastępca głównego lekarza na technice i ekonomicznej pracy

28.01.2020

14.00-15.00

8 0165 388377

Warunki te w budynkach, Nr 1 i nr 2 sanatorium. Prowadzenie bieżących prac remontowych dla poprawy codziennego użytku wczasowiczów.

Боровкова Władysław Stepanovna, główny lekarz

19.02.2020

10.00-11.00

8 0165 388198

Zadania wzmocnienia bazy materialno-technicznej dla większej satysfakcji sanatoryjno-wypoczynkowej usług.

Турбалова Swietłana Iwanowna, zastępca głównego lekarza pierwszej części

25.03.2020

10.00-11.00

8 0165 388368

Opis suplement diety w sanatorium.

2 kwartał 2020 roku

Стасевич Aleksander Łukaszenka,

zastępca głównego lekarza na technice i ekonomicznej pracy

22.04.2020

14.00-15.00

8 0165 388377

Program kulturalno-rozrywkowy - integralna część sanatoryjno-uzdrowiskowych usług.

Боровкова Władysław Stepanovna, główny lekarz

21.05.2020

10.00-11.00

8 0165 388198

Perspektywy rozwoju uzdrowiska. Plany w latach 2020-2021.

Турбалова Swietłana Iwanowna, zastępca głównego lekarza pierwszej części

26.06.2020

10.00-11.00

8 0165 388368

Wskazania i przeciwwskazania do pobytu w sanatorium.

3 kwartał 2020 roku

Стасевич Aleksander Łukaszenka,

zastępca głównego lekarza na technice i ekonomicznej pracy

28.07.2020

14.00-15.00

8 0165 388377

Bezpieczne warunki pobytu w sanatorium.

 

Боровкова Władysław Stepanovna, główny lekarz

22.08.2020

10.00-11.00

8 0165 388198

Ukierunkowanie socjalne-głównym elementem działalności placówki.

Турбалова Swietłana Iwanowna, zastępca głównego lekarza pierwszej części

29.09.2020

10.00-11.00

8 0165 388368

Funkcje leczniczo-bazy rehabilitacyjnej dla osób starszych.

4 kwartał 2020 roku

Стасевич Aleksander Łukaszenka,

zastępca głównego lekarza na technice i ekonomicznej pracy

28.10.2020

14.00-15.00

8 0165 388377

Przeprowadzenie szkolenia treningi w ciągu dnia i nocy w razie wystąpienia pożaru.

Боровкова Władysław Stepanovna, główny lekarz

19.11.2020

10.00-11.00

8 0165 388198

Cechy świadczenia wczasowo-klimatyczna starszym.

Турбалова Swietłana Iwanowna, zastępca głównego lekarza pierwszej części

24.12.2020

10.00-11.00

8 0165 388368

Nowyinkowie sanatorium. Wprowadzenie nowych usług medycznych.