Ceny na dodatkowe usługi

Nazwa usługi Tempo, bel.zł.glina
Wypożyczenie czajnika 18 dni 1,00
Wypożyczalnia suszarki na 1 dzień 0,80
Wypożyczenie wędki na 1 dzień 0,30
Wypożyczenie roweru na 1 dzień 1,97
Wypożyczenie roweru na 1 godzinę 1,64
Wypożyczalnia nart na 1 godzinę 1,00
Kserokopia arkusza z jednej strony 0,10
Kserokopia arkusza z dwóch stron 0,14
Płatny pralnia bielizny (za 1 pobranie do 5 kg) z uwzględnieniem kosztów dodatkowych materiałów
Płatny pralnia bielizny (za 1 pobranie do 5 kg), bez uwzględnienia kosztów nośnika 1,54
Parking samochodu osobowego za godzinę, za jedno miejsce parkingowe 0,07
Parking samochodu osobowego za dobę za jedno miejsce parkingowe 0,90