Struktura sanatorium, funkcje i zadania

Wdrożenie leczenia uzdrowiskowego weteranów wojny, pracy i osób niepełnosprawnych w путевкам Republikańskiego centrum rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego.

Sprzedaż kuponów na leczenie uzdrowiskowe i świadczenia wczasowo-klimatyczna w inny obywateli na zasadach odpłatności.

STRUKTURA
"Republikanów sanatorium "Ясельда" dla weteranów wojennych, pracy i osób niepełnosprawnych"

Структура санатория Ясельда